Vera Van der Borght

Stage bij Onafhankelijk Leven en BPost

Vlaams Volksvertegenwoordiger Vera Van der Borght nam op woensdag 17 juli deel aan een werkbezoek en stage bij Onafhankelijk Leven vzw in Sint-Amandsberg, en dit in het kader van de Open Vld zomerstages die de voorbije en komende weken plaatsvinden.
 
Onafhankelijk Leven is een vereniging en beweging die Vera zeker niet onbekend is, gelet op de doelstellingen waarrond men werkt: elke persoon met een beperking de garantie en mogelijkheid geven om de controle over het eigen leven te houden, door evenveel keuze en dezelfde mate van zelfbeschikking te hebben die voor mensen zonder handicap zo vanzelfsprekend is.
 
Vera Van der Borght: “In het Vlaams Parlement volg ik al sinds 2004 de Vlaamse zorg- en welzijnssector op en ik heb met Onafhankelijk Leven dan ook al heel wat contacten gehad de voorbije jaren. We hechten veel waarde aan hun standpunten en inhoudelijke input of feedback voor wat het Vlaamse beleid voor personen met een handicap betreft.”
 
Directe financiering van de persoon met een handicap is dé cruciale bouwsteen in het verhaal van Onafhankelijk Leven. De persoon met een handicap kan met een eigen budget of trekkingsrecht dat hij ontvangt zelf keuzes maken over de assistentie, zorg en hulpverlening waarop hij of zij beroep wil doen. Dat pleidooi sluit volledig aan bij het standpunt dat Open Vld al meer dan tien jaar geleden innam en waartoe we de aanzet gaven met de invoering van het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB). Een volwaardig Persoonsvolgend Budget (PGB) komt nu eindelijk in zicht als volgende belangrijke stap.
 
Vera Van der Borght: “De stage gaf me de mogelijkheid om los van de inhoudelijke contacten ook van nabij kennis te kunnen maken met de werking en dienstverlening van Onafhankelijk Leven. Zo is er de Advieslijn waar iedereen terecht kan met allerhande vragen die te maken hebben met de beperkingen waarmee een persoon geconfronteerd wordt. Er zijn ook zorgcoaches die in verschillende regio’s ter beschikking staan om via plaatsbezoek te gaan bekijken welke concrete mogelijkheden en oplossingen op vlak van persoonlijke assistentie kunnen geboden worden voor de situatie van betrokkene. Er wordt ook bijstand verleend bij het administratieve werk dat daarbij komt kijken. De coaches worden afzonderlijk vergoed per gepresteerd uur.”
 
Een bijzonder leerrijk bezoek dus dat meer dan overtuigend aangeeft welke richting we in de gehandicaptenzorg verder moeten gaan.

Enkele sfeerbeelden


Zomerstages

Het boek “De geëngageerde burger” houdt een pleidooi voor engagement. Wat doen mensen die het vertrouwen en de vrijheid krijgen om actie te ondernemen? Open Vld gaat op zoek naar engagement in de praktijk. Ella De Neve, schepen in Merchtem en verkozen in het partijbureau, leidt dit project. “Engagement is overal en toont zich op verschillende manier. Zowel binnen het gezin, als in de politiek, in het onderwijs, in bedrijven, in de zorg, … zet het zaken in beweging.”

Klik hier voor enkele sfeerbeelden.

 • Alexander
  De Croo

  doet stage bij VSOA lokale en regionale besturen en ACLVB

 • Annemie
  Turtelboom

  doet stage bij VSOA Defensie

 • Sabien
  Lahaye-Battheu

  doet stage bij ACLVB

 • Willem-Frederik
  Schiltz

  doet stage bij Exxon

 • Nele
  Lijnen

  doet stage bij Life Plan en Lindbergh Consult