Sas Van Rouveroij

Stage bij Solidariteit voor het gezin en Vandevelde

Ik volgde op 16 juli, samen met Gwendolyn Rutten en enkele collega’s een ‘zomerstage’ bij Solidariteit voor het Gezin om aan de lijve te ondervinden wat de knelpunten zijn waarmee de zorgsector worstelt. Het was erg leerrijk en soms beklijvend.

De zorgsector heeft het niet makkelijk. Goed bedoelde regels blijken in de praktijk niet te werken. Versnippering van bevoegdheden over allerlei overheidsdiensten zorgen voor nutteloze kosten en een gebrek aan geïntegreerde werking. Sociaal ondernemerschap wordt bemoeilijkt omdat men denkt in structuren in plaats van in termen van kwaliteit. Het zou van geen belang mogen zijn wie sociale zorg aanbiedt, als het maar op een kwaliteitsvolle en toegankelijke manier gebeurt.

Dat we met zijn allen ouder worden en langer gezond blijven is op zich een zegen. Dat we kinderen willen maar ook een beroepsleven uitbouwen moet een win-win zijn voor kind en ouder. Maar die uitdaging kan de overheid steeds minder goed aan omdat ze teveel op zichzelf rekent. Een bondgenootschap met private sociale ondernemers zoals Solidariteit voor het Gezin maar ook bijvoorbeeld met alle vrienden en familieleden die voor mantelzorg kunnen instaan is meer dan ooit noodzakelijk.

Vandaag worden instellingen gesubsidieerd. Maar sommige instellingen zijn overbevraagd zodat er lange wachtlijsten ontstaan. Onder deze regering Peeters II is bijvoorbeeld de wachtlijst voor mensen met een handicapt bijna verdubbeld tot 22.000. Meer dan 4.000 mensen met een dringende zorgvraag wachten al 2 jaar! Onaanvaardbaar. We moeten af van de subsidiëring van instellingen. Mensen met een zorgvraag worden het best rechtstreeks ondersteund door de toekenning van een persoonsgebonden budget. Zo kan ieder zijn eigen keuzes maken uit het zorgaanbod. En zo verhoogt de impact op de kwaliteit en stemmen we vraag en aanbod veel beter op elkaar af. Meer dan ooit moet “zorg” bekeken worden vanuit de ogen van zorgbehoevende.

Later deze zomer loop ik eveneens nog een zomerstage bij Vandevelde een Oost-Vlaams bedrijf, met internationale allures dat sinds 1919 luxelingerie op de markt brengt. Ik kijk er al naar uit.

Enkele sfeerbeelden


Wat hebben anderen gedaan?


 • Alexander
  De Croo

  doet stage bij VSOA lokale en regionale besturen en ACLVB

 • Annemie
  Turtelboom

  doet stage bij VSOA Defensie

 • Sabien
  Lahaye-Battheu

  doet stage bij ACLVB

 • Willem-Frederik
  Schiltz

  doet stage bij Exxon

 • Nele
  Lijnen

  doet stage bij Life Plan en Lindbergh Consult