Gwendolyn Rutten

Stage bij Solidariteit voor het gezin, VSOA Politie en Materialise

Onze Open Vld mandatarissen scholen zich bij via deze zomerstages in voor hen minder vertrouwde sectoren. “Door deze stages pleiten we niet enkel op papier voor een nieuwe politieke lente, we gaan ook op het terrein en zetten er letterlijk onze schouders onder", vertelt voorzitter Gwendolyn Rutten.  
 
Solidariteit voor het Gezin
 
Op dinsdag 16 juli, gaven vijf Open Vld politici in Gent de aftrap van de Open Vld Zomerstages. Voorzitter Gwendolyn Rutten, Vlaams fractieleider Sas Van Rouveroij en mandatarissen Mercedes Van Volcem, Ann Brusseel en Jo De Ro liepen alle vijf twee verschillende shifts in de zorgsector. De zorgsector is bij uitstek een sector waar engagement centraal staat. We helpen mee en luisteren op het terrein welk politiek kader hiervoor nodig is.
 
Daarna vond er een rondetafelgesprek plaats tussen de sector en de mandatarissen. Daarin werden een aantal knelpunten uit de zorgsector, zoals mobiliteit, uitgebreid besproken. Zo is iets evidents als parkeren op een vlotte en betaalbare manier vaak een probleem. Dat vraagt actie van Vlaanderen. Ook samenwerkingsfederalisme, waarin de verschillende niveaus elkaar ondersteunen, of zelf engagement nemen, zoals de vuilbakken buiten zetten voor hulpbehoevenden, kwamen aan bod.
 
VSOA Politie
 
Op 5 september liepen we een dag mee met het VSOA Politie. Deze zomerstage is beperkt gebleven tot enkele belangrijke topics: de politieopleiding, geweld tegen politie, en het gebrek aan capaciteit en middelen. Daarom trokken we naar de Politieschool in Vlaams-Brabant en bezochten we de verkeerspost Bertem.

In de Politieschool PIVO werd er verder op de onderwerpen rekrutering, de toekomstige vernieuwde basisopleiding en de stage ingegaan. De gedrevenheid en betrokkenheid van de Directeur Marc Dillen is niemand ontgaan. Na uiteenlopende contacten met aspiranten krijgt het politiewerk een menselijk gelaat bij een emotioneel moment voor de gedenkcollage van de betreurde collega Kitty VAN NIEUWENHUYSEN.
 
Op de terugweg maken we dus een stop bij de verkeerspost van de Federale Wegpolitie te BERTEM. Daar getuigen de slachtoffers van de moordpoging voor het koninklijk paleis over de financiële ellende die deze tragische gebeurtenis veroorzaakte, waarbij sommigen zelfs deurwaarders over de vloer kregen. Ook hier worden de ogen van Gwendolyn Rutten geopend en ziet ze onmiddellijk enkele ernstige hiaten in de huidige wetgeving. Wij hebben haar er nog aan herinnerd dat de beloften van de Minister van Binnenlandse zaken, maar ook deze van Justitie om het geweld krachtdadig aan te pakken, dringend concreet dienen te worden.

Naast het aanhoren van de trieste gevolgen van geweld tegen politiemensen, heeft Gwendolyn ook geluisterd naar het schrijnend tekort aan effectieven bij de Federale Wegpolitie (voor BRABANT alleen 30 voltijdsen tekort). Ze stond bovendien verstomd over het tekort aan materiële middelen, de gebrekkige aanpak om de verkeersongevallen snel en veilig te kunnen signaleren en het snel terug vrij maken van de autosnelweg. De verantwoordelijkheid van de wegbeheerder (de gewesten) kwam tijdens de discussie naar voor. Een voorbeeld zou kunnen genomen worden aan het buitenland, waarbij de wegbeheerder wel degelijk zorgt voor de signalisatie (zelfs vooraleer de politie ter plaatse is, zodat deze in veilige omstandigheden hun vaststellingen kunnen uitvoeren) en het veilig maken voor zowel de weggebruikers als de hulpdiensten.

De VSOA Politie sloot hun persbericht af met volgende woorden: "We zijn verheugd over de interesse die de voorzitster Gwendolyn RUTTEN, toont in de politie. Wij hopen dan ook dat de boodschap zal overgebracht worden aan de bevoegde mandatarissen en kijken uit naar de eerste initiatieven en een nieuwe ontmoeting mbt onze voorstellen in het memorandum"
 
Materialise
 
In het boek “De Geëngageerde Burger” wordt uitvoerig gesproken over de digitale revolutie en 3D-printing. Voor Gwendolyn Rutten dus de ideale gelegenheid om zich te laten onderdompelen bij de wereldleider in dat segment.

Ze werd tijdens haar bezoek rondgeleid door Bart Van der Schueren en Carla Van Steenbergen. Het duo was blij met de initiatieven rond innovatie vanuit overheidshoek maar gaf ook toe dat hun business model niet altijd even makkelijk aansluiting vindt. “Het innovatiegegeven is zo grondig dat de regelgeving hen hindert om vooruitgang te boeken. Materialse stoot knelpunten rond privacy, patenten en reglementering."

Enkele sfeerbeelden


Wat hebben anderen gedaan?


 • Alexander
  De Croo

  doet stage bij VSOA lokale en regionale besturen en ACLVB

 • Annemie
  Turtelboom

  doet stage bij VSOA Defensie

 • Sabien
  Lahaye-Battheu

  doet stage bij ACLVB

 • Willem-Frederik
  Schiltz

  doet stage bij Exxon

 • Nele
  Lijnen

  doet stage bij Life Plan en Lindbergh Consult