Veelzijdig Vormend Eenheidsvak LEF

0

Hugo Durinck

In onze pluralistische maatschappij bestaat een waaier aan levensbeschouwelijke variaties. Daar zijn misschien nog enkele grote richtingen bij, maar evenzeer zijn er waardevolle kleinere strekkingen. Deze diversiteit laat zich overal voelen, vooral in stedelijke gebieden, maar evenzeer in landelijke gebieden, o.m. via de media. De eigen levensbeschouwing kan ontwikkeld en beleefd worden in het gezin en de geloofsgemeenschap. Zij worden hierbij ondersteund door de maatschappij, o.m. via subsidies, binnen het Belgische en Europese wettelijk kader.


Scholen, zowel katholieke als openbare, worden bijna volledig betaald door de staat (gemeenschap), en doen aan algemene opvoeding en onderwijs. In België zitten de 2u godsdienst/levensbeschouwing per week van 7 tot 18jaar in het vaste lespakket. Dit is nog niet het geval in Nederland. In het openbaar onderwijs bij ons moet men de 7 officieel erkende levensbeschouwingen aanbieden, met mogelijkheid tot vrijstelling. Nu leven er al 15 jaar en meer ideeën om deze toestand eens wat eenvoudiger en zinvoller te organiseren.

Velen herinneren zich nog de voorstellen van Hasquin en Vanderpoorten.
Recent is ook volksvertegenwoordiger Ann Brusseel met deze problematiek bezig. Zie www.liberales.be/columns/. Reeds 3 jaar is er een interessante discussie bezig, getrokken door prof. P. Loobuyck. Hij stelt voor om zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs, in alle netten, een algemeen vormend eenheidsvak LEF in te richten. Lef staat voor: kennis van en inzicht in de voornaamste Levensbeschouwingen, bespreking van morele en Ethische onderwerpen, en Filosofie en filosoferen. Tevens zijn ook burgerschapsvorming en persoonlijkheidsvorming hierin begrepen. Dit zou een unieke ruimte kunnen worden waar kinderen en jonge mensen met elkaar leren omgaan, hun eigen mogelijkheden leren kennen, de omgeving, in steeds groter wordende cirkels, en met de media leren omgaan. Dit lijkt me volledig in de lijn van de ideeën van het boek "De geëngageerde burger". Het zou een veelzijdig vak kunnen worden, met vele dimensies: sociale vorming, ecologie, expressie, lichaamswerk,...Naargelang de leeftijd moet er een gepaste aanbreng zijn, en de inzet, creativiteit en verantwoordelijkheid van de lesgever blijven belangrijk. De tijd is meer dan rijp om dit idee duidelijk mee op te nemen.

Meer uitleg over LEF vindt men op www.levensbeschouwingen.be.
 
Hugo Durinck, lector moraalfilosofie Hogeschool Gent

Deel dit idee: