Onverdeelde en ondeelbare vrijheid

0

Jos Vanschoenwinkel

De verdediging van de vrijheid was altijd het hoogste goed van de liberalen en stond gebeiteld in haar partijstatuten. De fundamenten van deze vrijheid, zoals persoonlijke veiligheid en privacy, staan meer en meer onder druk en de burger moet meer en meer repressieve maatregelen ondergaan onder het mom van preventie (er komt een verbod op alles en nog wat, met straffen en boetes voor overtreders, zonder dat deze ooit iemand bewezen schade hebben berokkend). De jongere generatie wordt zeer goed geïnformeerd, maar de keerzijde van de medaille is dat ze ook gemakkelijker geïndoctrineerd worden en dat waarden en ethiek soms andere prioriteiten krijgen naast de cultus van het ik. We mogen echter niet vergeten dat onze maatschappij vergrijst, wat natuurlijk vr! aagteken stelt voor de toekomst, maar ook een belangrijke groep creëert met een misschien klassieker waardenbesef en een traditioneler verwachtingspatroon met betrekking tot vrijheid, privacy, veiligheid, rechtszekerheid en andere liberalistische thema's. Ik heb al een aantal goede thema's gezien over energie, overheidsbeslag, kindergeld e.d. met eigen liberale accenten, maar desalniettemin thema's die we bij andere partijen ook zullen terugvinden en waarmee we ons als liberalen niet onderscheiden.


Daarom durf ik te stellen dat we ook een paar boude standpunten (strijdvaardige liberale aandachttrekkers) ter gepaste tijde in de komende verkiezingsstrijd moeten injecteren die de schijnwerpers naar de VLD richten inplaats van diffuus licht te verspreiden. En we moeten niet te veel koudwatervrees hebben want wie zei ooit "bad publicity is better than no publicity".

Enkele suggesties:

1. Bescherming van de privacy: Vandaag is de inbreker in uw privacy beschermd doordat de bewijslast bij het slachtoffer ligt en het vermoeden van onschuld bij de inbreker. Het omgekeerde systeem waarbij elke opslag van privé gegevens schriftelijk moet toegestaan worden en jaarlijks hernieuwd en waarbij elke inbreuk automatisch aanleiding geeft tot boetes en straffen, indien de inbreker geen bewijs heeft of zijn kwaadaardig opzet niet kan weerleggen, zou veel SPAM, profilering en filtering van wat ge te zien krijgt op uw scherm aan banden leggen.

2. Gerecht en politie: Terug naar meer rechtszekerheid, individuele vrijheid en verantwoordelijkheid en minder repressie.

3. Afbouw, vereenvoudiging en responsabilisering van het overheidsapparaat. iedereen ziet er dagelijks voorbeelden van bij openbare werken en aanbestedingen, inzake verkeersvlotheid en veiligheid, inzake regelneverij, magistratuur, vergunningen, en noem maar op ... Idioten (en dat zijn ze niet allemaal!) in openbare dient zijn de cholesterol van onze maatschappij, die aderverkalking en infarcten veroorzaken.

4. Veiligheid: Recht op zelfverdediging versterken en wapenwet aanpassen voor 60+ , zodat senioren zich thuis niet hoeven te laten afslachten met UZI's die vrij mogen verkocht worden.

Dit zijn maar een paar voorbeelden maar ik denk dat creatief naar buiten komen met ideeën die de burger meer vrijheid en zekerheid geven en hem responsabiliseren, in plaats van hem te beloven dat de overheid wel voor alles zal zorgen, vooral ons liberaal gedachtengoed aantrekkelijk maken.

Deel dit idee: