Lasten op arbeid switchen naar lasten op CO2-emissie

0

Paul Larmuseau

Als je de lasten op arbeid vermindert met 1000euro per jaar en je verhoogt de lasten op fossiele grondstoffen onder de vorm van een CO2 taks in op aardgas/mazout met 1000euro per jaar wat is de impact op de economie ?


Die suggestie levert meerdere gevolgen op voor de economie. Arbeid rendeert meer, arbeid wordt niet direct goedkoper, iedereen verdient op slag 100euro per maand netto meer. Gelijktijdig betaalt iedereen op slag 100euro of 0.5euro per m3 aardgas of liter. Ecologische investeringen in energiezuinigheid worden op slag rendabel. Dus de administratie die ecologische subsidies uitkeert kan afgeschaft worden. Overheid moet gewoon monitoren, dat zijn inkomsten konstant blijven naarmate de energieverbruik daalt met 30% bvb zul je daar nog een tweede correctie moeten doorvoeren.

Koppel je dit aan een gemeenschapsdienst voor werklozen, dan voorzie je ook voor die werklozen een loonsverhoging van 1000euro per jaar. Gelijktijdig lanceer je een 'overheidsgebouw zero energie' project, waar je het leger werklozen doet aan werken. Deze knowhow zal zich dan verspreiden over Belgie en zal dus zorgen wat die mensen geleerd hebben in overheidsdienst wat later kan gebruikt worden in de privé. Je kan de controles op sociale fraude afschaffen, en tolereren dat mensen een minijob bijdoen, op zijn Duits. Werklozenuitkering verdwijnt. En de motivatie om in de privé te gaan werken stijgt. Ook daar kan de overheid door dat systeem ervoor zorgen dat werknemers hun merchandising power blijven houden en een menswaardig loon houden. De werklozen blijven aktief en blijven een rendabele toegevoegde waarde scheppen voor onze economie. Minder sociale jobs dus, en meer technische of functioneel rendabele jobs.

Deel dit idee: