Kan een Land Value Tax een liberale belastinghervorming inluiden?

0

Jeroen Watté

Een goede belastinghervorming neemt enkele principes in acht: (1) tax bads not goods, (2) belastingen moeten simpel te innen zijn en niet ontdoken worden, (3) belastingen zijn idealiter herverdelend.

Deze 3 principes worden vandaag niet toegepast: arbeid en consumptie worden belast, belastingbrieven invullen in Belgenland is een beroep op zich en de geheven belastingen werken in vele gevallen omgekeerd herverdelend: van arm naar rijk.


Het meer dan 100 jaar oude idee van de Land Value Tax (LVT) heeft de potentialiteit om te voldoen aan de drie principes, indien intelligent toegepast. Het intelligent toepassen betekent dat het de bestaande belastingen, die niet aan de drie principes voldoen, VERVANGT.

Het is een belasting op de grondwaarde. De onderliggende idee is dat deze waarde tot stand gekomen is door de inspanningen van een hele gemeenschap en onafhankelijk is van de inspanningen van de eigenaar van de grond. Bijgevolg komt de meerwaarde niet de eigenaar toe, maar de gemeenschap. Bvb. het is niet de verdienste van een vijfsterrenhotel-eigenaar in Brussel dat de grond waarop het hotel staat doorheen de jaren meer waard is geworden. Dat is de verdienste van de hele gemeenschap, die ervoor gezorgd heeft dat alle faciliteiten (onderwijs, gezondheidszorg, winkel- en culturele centra, mobiliteit & openbaar vervoer,...) aanwezig zijn op die plek.
Een stuk grond van dezelfde oppervlakte in pakweg Mesen (West-Vlaams Heuvelland) heeft al die faciliteiten niet, en is dus veel minder waard. Een grondeigenaar daar zal dus veel minder belasting betalen.

De drie principes getoetst:
(1) De LVT haalt grond uit de speculatieve sfeer, en bestraft onderbenutting. Allebei zaken die maatschappelijk ongewenst zijn.
(2) Niemand kan een perceel grond verbergen, ook niet op de Kaaimaneilanden. De grondwaarde is éénvoudig te bepalen en de belastingadministratie zou makkelijk gedecimeerd kunnen worden.
(3) De LVT is inherent herverdelend.

Naast deze verwezenlijkingen, zijn er nog gunstige neveneffecten:
- de LVT helpt ruimtelijke ordening: inbreiding wordt aangemoedigd, lintbebouwing tegengegaan, onbenutte ruimte wordt benut
- vastgoedprijzen dalen, woningen worden dus terug betaalbaar

En het beste van al met dit idee (vanuit partijpolitiek standpunt dan, even terug naar de realiteit van de dag: old school democracy):
Als je hierrond enkele communicatiespecialisten rond tafel zet, kan je dit zodanig verpakken dat je er de verkiezingen mee kan winnen. DIT raakt iedereen.

Deel dit idee: