Hervorming van de autofiscaliteit gekoppeld aan een mobiliteitsbudget om de adoptie van elektrische mobiliteit te versnellen

0

Stéphane Jacobs

De overheid heeft tal van aangrijpingspunten om de adoptie van elektrische mobiliteit te versnellen.


Via sensibilisering en communicatie kan een positief signaal worden gegeven aan bedrijven en investeerders maar ook aan burgers en werknemers die voertuigen dagdagelijks gebruiken. De overheid kan daarnaast de markt van elektrische voertuigen op een actieve manier stimuleren door een aantal hindernissen weg te werken met betrekking tot de financiering van elektrische mobiliteit. We denken dan in de eerste plaats aan fiscale maatregelen in combinatie met een mobiliteitsbudget waarbij de werkgever per mobiliteitsservice bijvoorbeeld tanken, parkeren, publieke fietsen, carsharing, elektrisch opladen edm. een vast budget per week of per maand toekend aan de werkgever dat louter en alleen hiervoor kan gebruikt worden in plaats van een bedrijfswagen. Verder is er ook het herverdelend effect van de fiscaliteit naar meer milieuvriendelijke voertuigen. Daarnaast zijn er ook andere behoeften zoals bijvoorbeeld de uitvoering van een haalbaarheidsstudie om het dure batterijrisico te sol! idariseren en alternatief te financieren.

Daarnaast kan de overheid ook normerend optreden bijvoorbeeld in het kader van nieuwbouw en openbare werken (aanleg park and ride parkeerplaatsen en andere parkings). De overheid kan ook een belangrijke rol spelen als “launching customer”. Het gaat hierbij niet enkel om de aanschaf van elektrische personen-en bestelwagens door de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen maar bijvoorbeeld ook om de toepassing van nieuwe mobiliteitsconcepten zoals autodelen en fietsdelen en de introductie van mobiliteitsbudgetten bij overheidsdiensten. Via een intelligente aanpak kan elektrische mobiliteit worden aangegrepen om de verplaatsingskosten en de vloot van een overheidsdienst te optimaliseren zonder dat dit noodzakelijk een aanzienlijke meerkost teweegbrengt.

Tot slot zijn ook flankerende maatregelen noodzakelijk om de opkomende markt te ondersteunen zoals parkeermaatregelen, prioritaire rijstroken en voordelen voor carsharers.

Deel dit idee: