Gezondheidszorg

0

M 34

We stellen voor om een verdere specialisatie door te voeren per ziekenhuis, gecombineerd met een reeks ziekenhuizen waar enkel ambulante basiszorg wordt aangeboden. Dit zorgt voor minder ziekenhuizen. We moeten inzetten op de verdere ontzuiling van de gezondheidszorg, een kwaliteitsmeting invoeren voor alle ziekenhuizen en financieren in functie van efficiënt gebruik van ontvangen gelden en kwaliteit van de zorg.


Deel dit idee: