Gemeentefusie

0

M 34

We stellen een fusie voor tussen gemeenten. Consolideren tussen gemeenten: samen aankoop, taken verdelen (vb. gemeente A een Olympisch zwembad, gemeente B een zeer goede bibliotheek, .…) + bereikbaarheid vanuit de betrokken gemeenten.

Deze consolidatie mag zelfs over provincie of landsgrenzen heen worden georganiseerd.


Deel dit idee: