Efficiënter energieverbruik voor bedrijven

0

M 34

1.     Elk bedrijf wordt verplicht volledige transparantie te verlenen over zijn energieverbruik. Dit moet mee opgenomen worden, bijv in het jaarverslag.

2.     Soort Eco-label uitwerken (naar analogie met het fair trade label) dat ook op de producten en diensten moet vermeld worden waarbij de consument kan zien hoe het bedrijf presteert op energie-zuinig vlak.

3.     Overheid moet een incentive-beleid voeren naar bedrijven op vlak van energie vb. met gunstige fiscale maatregelen

4.     Nood aan kennisdeling tussen bedrijven, overheid kan hierin rol spelen. Energie-infopunt voor alle bedrijven op punt zetten, zeker ook naar KMO’s waar men alle informatie omtrent energie kan vinden.

5.     Advies rond efficiënter energiebeheer kan goedkoper gemaakt worden voor KMO’s (voorbeeld: Restore)

6.     Totaalvisie voor efficiënt energieverbruik via consumptie elektriciteit/gas, maar ook vermindering transport, nieuwe manieren van werken (waarom starten alle ploegensystemen op hetzelfde uur), slimme gebouwen, LED verlichting, etc.

7.     Waarom moeten er zo veel netwerkbeheerders zijn? Is hier geen manier om kosten te besparen?

8.     Nieuwe energie-productiemethodes: waarom moet de overheid hierin investeren, moet de industrie zelf ook niet mee financiëren, met als tegenprestatie een direct voordeel voor hun eigen energiefactuur?

9.     Industrie zelf moet bevraagd worden over beste systemen om hun gedrag bij te sturen, overheid mag dit vooral niet over hun hoofden uitdokteren

10. Iedereen stelt wel beloningen voor, maar het geld van de overheid is op, dus het systeem moet zelfdragend worden – voorstel uit ‘De geëngageerde burger’ om een deel van de belastingen zelf te mogen besteden, kan toch toegepast worden op energieverbruik?


Deel dit idee: