Brussel een moeilijk lief

0

Guido Rosquin

In 1989 ontstond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De bedoelingen waren misschien goed, maar de structuur ervan is te ingewikkeld. Het beleid van de hoofdstad werd steeds minder doeltreffend. Het institutioneel statuut van Brussel moet fundamenteel gewijzigd worden en wel als een “gemeenschappelijke hoofdstad”, niet als een apart gewest. Er is zoals in elke grote stad, hoge werkloosheid vooral bij jongeren, een gevoel van onveiligheid, openbaar vervoer wordt onvoldoende uitgebouwd waardoor er mobiliteitsproblemen ontstaan. Brussel zit bovendien permanent in zware geldnood. Brussel slaagt er ook niet in om een hoogwaardig cultureel imago te ontwikkelen, wat men toch wel mag verwachten van de Europese hoofdstad.Brussel heeft enkel een toekomst als gemeenschappelijke hoofdstad van België met zijn 2 gewesten. De Vlaamse en de Waalse deelstaten blijven elk, wat betreft persoonsgebonden materies ten volle bevoegd.
Zonder constructieve wil tot samenleven en zonder respect voor de basisregels van een harmonieuze coöperatie, kan geen enkele constructie overleven.

Marc Hooghe, gewoon hoogleraar aan de KU Leuven schreef op 2 September in De Morgen: “De Brusselse agglomeratie vormt de bron voor een flink stuk van onze nationale welvaart, en als Vlaanderen Brussel wil verkwanselen, dan zal dit een gigantische kostprijs hebben. Om het economisch uit te drukken: Vlaanderen zou inderdaad een paar procent inkomen winnen als we niet langer solidair moesten zijn met onze Franstalige landgenoten. Zelfs vanuit een welbegrepen eigenbelang is er dus geen enkele reden om te pleiten voor een doorknippen van alle banden. Zeker in een tijd van economische crisis is het volstrekt onverantwoord zich in een dergelijk avontuur te storten; blijkbaar begint men dat in te zien. Je bouwt geen zelfstandige economie op, door eerst de kip met de gouden eieren (Brussel) te slachten.”

Zoals ik reeds vroeger stelde moet voor mij Brussel een verbinding tussen beide landsdelen worden en niet een apart gewest. Door een ruim Brussels district te creëren krijgt Brussel tenminste een kans om zijn taak als hoofdstad van Vlaamse en Waalse Belgen waar te maken. Ook Europees kan Brussel een belangrijke impact hebben op onze toekomst.
 
Brussel moet alle mogelijkheden krijgen om dit waar te maken. Daarom pleit ik voor een uitbreiding van Brussel tot het gebied wat tussen de ring ligt, de ring inbegrepen want hoe kan Brussel een mobiliteitsplan opmaken als het geen zeggenschap heeft over de ring. Ook de luchthaven moet deel uitmaken van Brussel (uiteraard niet de gemeente Zaventem).
Eigenlijk is dit een situatie waarbij iedereen wint:
•Brussel wordt groter en krijgt hierdoor de mogelijkheid tot een echt beleid van deze zone
•Vlaanderen wordt groter en het aantal Vlamingen in Brussel neemt toe
•Wallonië wordt groter en ze krijgen eindelijk hun aansluiting tot Brussel

Tegelijkertijd moeten alle verdere faciliteiten afgeschaft worden. Het moet duidelijk worden dat wie in Vlaanderen woont, ook Vlaanderen moet respecteren. Wie in Wallonië woont moet Wallonië respecteren. Wie in Brussel woont moet respect hebben voor alle taalgroepen (27 talen binnen Europa) gezien zijn Europese status.

Laat ons samen met de Walen van Brussel een stad met uitstraling maken, die het waard is hoofdstad van Europa te zijn. Een beetje arrogantie mag hier wel.

Deel dit idee: