M34

Met M34 – naar Melsensstraat 34, adres van het hoofdbureau van Open Vld - doet Open Vld een participatief experiment. Uit 300 kandidaten werd door een extern bureau een dertigtal deelnemers geselecteerd – zowel Open Vld Leden als niet-leden. Zij formuleren oplossingen op uitdagingen in twee zelfgekozen domeinen: energie en overheidsbeslag. Bedankt voor alle input!

M34 heeft een aantal beleidsaanbevelingen uitgewerkt op basis van input op de website, de twee werkvergaderingen en de begeleiding van experts.

U kan uiteraard zelf ideeën en voorstellen blijven insturen, waarover verder gediscussieerd kan worden.

Thema's

Energie

Het thema energie werd deskundig ingeleid door Professor Johan Albrecht, UGent. Zijn presentatie kan u hier bekijken.
 
Hij benadrukte vooral dat het gaat om een ecosystem waarbij de Europese lidstaten erg afhankelijk van elkaar zijn wat betreft productie en bevoorrading. Kleinere landen zoals België zijn minder invloedrijk dan bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland en moeten vooral risico’s beheersen.
 
De continuïteit van bevoorrading is daarbij de belangrijkste uitdaging voor de komende jaren. Aan productiezijde is een mix van verschillende energiebronnen noodzakelijk, waarbij opgemerkt wordt dat voor nieuwere bronnen zoals wind en zon, die niet stabiel zijn, ook steeds backup systemen moeten voorzien worden.
 
Aan verbruikerszijde is het vooral belangrijk om te zorgen dat energiepieken worden afgevlakt. Zowel gezinnen, bedrijven als de overheid moeten gestimuleerd worden om meer gespreid en meer efficient energie te gaan verbruiken als we energie betaalbaar willen houden.

Overheidsbeslag

Professor Herman Matthijs gaf tijdens het eerste M34 panel op 25/8 een introductie over het Belgische overheidsbeslag, inclusief de gedetailleerde cijfers op elk beleidsniveau. Zijn presentatie kan u hier bekijken.
 
 Het overheidsbeslag is de ratio tussen de overheidsuitgaven versus het BBP. Het gemiddelde in Europa is 49,1 %. In België is het overheidsbeslag 53, 3 % en dat cijfer is sterk gegroeid de afgelopen jaren. Een en ander heeft te maken met onze gelaagde staatsstructuur met een versnippering van bevoegdheden op verschillende beleidsniveau’s.
 
Rijkere landen hebben traditioneel een hoog overheidsbeslag. Dat hoeft geen problem te zijn op voorwaarde dat de schuldgraad laag is, zoals bijv. in Scandinavische landen het geval is. In combinatie met een hoge schuldgraad boven 90 %, zoals in ons land, weegt dit echter enorm op het economisch groeipotentieel van een land. Het is dus belangrijk het overheidsbeslag naar beneden te halen. Uit recent onderzoek van het Center for Policy Studies in 28 OESO-landen in de periode 1965-2010 blijkt dat landen met een overheidsbeslag lager dan 40 % veel sneller groeien.
 

Ideeën die werden ingestuurd door geëngageerde burgers: