Toekomst gerichte ideologie versus hedendaagse graaicultuur

0

François Degryse

De hedendaagse gecultiveerde hebberigheid van de moderne mens leid langzaam naar een oncontroleerbare hebzuchtmaatschappij waar elk besef van echte solidariteit verdampt door de waardedrang naar geld.


De zoektocht naar een nieuwe liberale ideologie welke ons op dit moment bezighoud kan ons waardeoordeel helpen veranderen. Zoals een politieke partij niet enkel bestaat uit de twee eerste rijen van een congres , zo is een ideologie ook een gezamenlijk denken. Wat is het u waard om met uw gezin of vrienden te kunnen wandelen in een ongerept stukje Vlaamse natuur?

Wat is het u waard om betaalbare maatschappelijke dienstverlening te benutten? Wat is het u waard om een fysisch leefbare maatschappij na te laten voor de volgende generaties? Graaicultuur is niet alléén een rijkelijke gouden handruk al dan niet wettelijk geregeld. Het is vooral het cultiveren van ons zelfbesef . In de verhoudingen van geldelijke waardering ten opzichte van dagdagelijkse prestaties zitten grondige denkfouten . Kom vooral niet af met het spel van de vrije markteconomie als liberaal symbool. Liberalisme is meer dan economie alleen, trouwens het is enkel een onderdeel om het individu in onze samenle! ving aan vrijheid en onafhankelijk handelen te helpen. Naast de zorg van financieel welzijn bestaat er nog iets als geestelijke en morele rust. Als wij alle liberaal gezinden echte vrijheid gunnen dan moeten wij een begin maken om ongebreidelde drang naar meer niet als hoogste waarde te zien. Het is gewoon onhoudbaar dat elk onderdeel van onze samenleving de plicht heeft elk jaar meer te presteren, meer winst te maken , meer te produceren , meer te verbruiken.

Nu we steeds met meerdere aardbewoners de weg inslaan naar zelfdestructie is een filosofisch ,ideologisch en liberaal nieuwe lenteopvatting in Vlaanderen ook op zijn plaats. De rode draad doorheen dit gezamenlijk nadenken en vanuit elke maximale individueel welvaartbehoud, is simpelheid en durf. Deze twee eigenschappen leiden meestal naar bevattelijkheid, duidelijkheid voor iedereen en rechtvaardigheidsfeeling en tastbare eerlijkheid voor de systemen. Het best toepasbare voorbeeld zijn toch onze belastingssystemen en tarieven.

Vandaag is ons westerse levensdoel afgestemd op het individueel verwerven van zo veel mogelijk financiële rijkdom welke wordt aanzien als ultieme vorm van geslaagd zijn. Ons imago van partij van de rijken is niet zomaar ontstaan niet? Een politieke opvatting waarbinnen financieel welzijn samen kan gaan met levenskwaliteit in maximale vrijheid is pas een uitdagingopgave voor Open Vld en zijn leden.

Deel dit dilemma: