Spelregels

Dit is een interactieve website. We roepen u dus heel graag op om met ons mee te denken, commentaar te geven en zélf dilemma's toe te voegen. We vragen u wel om dit op een positieve en constructieve manier te doen. Iedereen heeft recht op zijn/haar eigen mening – en die mag zeker en vast verschillen van de onze – maar we hopen dat die mening op een respectvolle manier gedeeld kan worden.

Daarom hebben we enkele basisregels opgesteld:

  • Probeer uw reactie inhoudelijk te onderbouwen.
  • Speel de bal, niet de man.
  • Blijf beleefd.
  • Let op uw taalgebruik.
  • Gebruik geen opeenvolging van leestekens of hoofdletters. Dit wordt aanzien als 'roepen'.

U bent volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor uw eigen reactie. Volgende zaken zijn bij wet, en dus ook op deze website, verboden:

  • Laster, eerroof en beledigingen
  • Aanzetten tot of uitingen van racisme, discriminatie, ...
  • Schending van de intellectuele eigendomsrechten

Reacties die indruisen tegen deze regels zullen verwijderd worden. Ziet u zelf een ongepaste reactie? Mail ons dan op politiekelente@openvld.be