Privacy: het subtiele evenwicht consument onderneming.

0

Ivan Vandermeersch

Obama moest het uiteindelijk wel toegeven:”Yes, we scan !” . En daarmee staat het debat rond de overheidsbemoeienis weer centraal. Bedrijven delen mee in de klappen. In deze periode van data tsunami leidt dit tot amalgaam. Met naast de overheid het bedrijfsleven en de burgers die eveneens geëvolueerd zijn naar datagebruikers. De traditionele reclametechnieken zoals advertenties, affichage, bioscoop, namelijk het plaatje tonen en praatje geven zijn veld aan het verliezen tegenover reclame die rechtstreeks gericht wordt naar de consument toe. Massaverspreiding ruimt de plaats voor personalisatie.


De technologie evolueert aan een ritme dat nauwelijks bij te houden is door de wetgeving. Uitvinden is geen kwestie meer van jaren maar wel een van maanden, weze het niet van dagen. Reclame is persoonsgericht en interactief geworden. Snelheid is de norm. Snelheid is ook het comfort dat de consument helpt te kiezen uit een uitgebreid aanbod producten die handig gepersonaliseerd gekocht kunnen worden. Vaak binnen muisklik bereik.

Ook de klemtonen in verband met privacy evolueren uitermate snel. Van bescherming van persoonlijke gegevens zoals 20 jaar geleden, met dikke muren afgesloten ruimtes voorzien van strenge toegangsmodaliteiten, met computers waarin data opgeslagen werden naar een internet waarop quasi alles vliegt.

Met gegevens die zowel door de overheid als het bedrijfsleven over de burger ingezameld worden, proportioneel in functie van de beoogde doelstellingen. Dit betekent niet meer gegevens dan nodig voor de noodwendigheden van de verwerker ervan. Eerder het redelijk gebruik van persoonlijke gegevens toe te laten dan systematisch te verbieden.
Vrije concurrentie voor een goed werkende economie. Daar gaat het om.Voor een goed functionerende wet van vraag en aanbod. En reclame zorgt ervoor door het kenbaar maken van het aanbod. Je kunt maar kiezen als je weet wat je kunt kiezen.

Persoonlijke gegevens kennen verschillende niveaus. Er is het intieme leven van de burger. Gegevens over zijn gezondheid, zijn seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging.Intieme gegevens zijn in eerste instantie eigendom van de burger.Deze kunnen enkel met zijn toestemming gebruikt worden voor bijvoorbeeld noodwendigheden betreffende gezondheidszorg.

Een ganse resem commerciële gegevens worden ingezameld via bijvoorbeeld getrouwheidskaarten. Dergelijke gegevens gaan over het registreren van koopgewoonten van de consument. Daar worden profielen uitgetrokken. “Profiel”, een lelijk woord in een reeks assisenprocessen gebruikt. In feite gaat het hier enkel om gegevens die in klassen gegroepeerd worden om doelgericht aan consumenten in functie van zijn interessesferen een aanbod te kunnen doen. Hoe verfijnder je dit kunt doen hoe beter je inspeelt op de interessesferen van de consument en hoe beter je tegelijkertijd vermijdt de ongeïnteresseerde consument te contacteren, zelfs te irriteren met voorstellen waarin hij geen enkel boodschap aan heeft. Wat baat het aan een verwoede visser jachtgeweren aan te prijzen?

Ook vaak via websites waarop de consument zijn gegevens zelf ter beschikking stelt om bijvoorbeeld een reis te boeken of van andere voordelen te genieten.

De mondige burger is meer dan een consument. Via blogs is hij een uitgever. De communicatie is geëvolueerd van een eenrichtingsverkeer naar een tweerichtingsverkeer.

Via sociale netwerken zijn wij in een gespreksmaatschappij tussen ondernemingen en consumenten terechtgekomen. Consumenten zijn prosumenten geworden. De rol van producenten en consumenten beginnen te vervagen en fusioneren in een sterk verzadigde markt van gestandaardiseerde producten.

Om verder te groeien en winst te maken, initieren bedrijven een proces van customization, dat is de productie van sterk aangepaste producten. Gepersonaliseerde producten. Om dit niveau van maatwerk te bereiken, nemen consumenten deel aan het productieproces door het specificeren van ontwerpeisen. Via e-commercesites . Zo evolueren e-commercesites van winkelramen naar direct marketingsites via personalisatie. Dit is alleen maar een verbreding van het soort relatie van bijvoorbeeld elitaire klanten met vakmensen zoals architecten naar de modale consument met zowel grote als kleine en middelgrote ondernemingen.

In deze context is het vrijwillig overdragen van zijn privacy gegevens een opportuniteit voor de consument. Als je een jas op maat wil bekomen via het internet is het best dat je de gelegenheid krijgt te laten weten of dat je een mannequin of olifanten taille hebt. Je een geliefkoosde kleur of vorm met een aantal clicks kunt kiezen bij een vertrouwenswaardig bedrijf. Een bedrijf bij wie je, na een aantal positieve ervaringen, gerust je persoonlijke gegevens kunt achterlaten. Om bij elke aankoop het internetformulier niet steeds opnieuw te moeten invullen. Dit allemaal vanuit de luie zetel.Hier dient elke vorm van privacywetgeving de burger in staat te stellen vrij zijn privacy gegevens over te brengen aan derden om zijn wensen te laten vervullen. Ook om de industrie verdere ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Opportuniteiten ontwikkelen noem ik dit. Consumentencomfort bewerkstelligen noem ik dit.
Ook voor de direct marketing industrie. Waar personalisatie, het persoonlijk benaderen van de consument heilig is. Persoonlijke relaties houden het langst stand met respect voor het individu en zijn privacy. Vandaar “direct marketing is respect marketing”. De direct marketing industrie is geëvolueerd van naast elkaar losstaande beroepen naar disciplines die in elkaar geïntegreerd worden zoals de schakels van een ketting. Creatie, data en uitvoering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er bestaat geen e-commerce meer die gepersonaliseerd op de consument kan inspelen zonder een direct mail follow-up. Ook de logistiek moet volgen. Dit alles om de consument gepersonaliseerd en respectvol te benaderen met oog op een langdurige relatie.
Ook is het zo dat op deze manier derde partijen zoals onder andere Facebook, Twitter, LinkedIn, Google als internetplatformen tal van gegevens krijgen waarvan dat zij geen eigenaar zijn.Belangrijk is inderdaad dat deze spelers de economische ontwikkeling mee naar boven kunnen trekken, onder de strikte voorwaarde dat zij die gegevens gebruiken proportioneel in functie van de redelijke doelstellingen tegenover de consument.

Een grote uitdaging ligt in het transparant maken van de relatie tegenover de burger. Opdat economische ontwikkeling gepaard zou kunnen gaan met de belangen van de consument. Onderneming consument:”It takes two to tango”

Men dient het juiste evenwicht te vinden tussen de belangen van de consument en die van de onderneming. Tussen toegang tot gegevens verbieden en toelaten. Door middelen ter beschikking te stellen propotioneel ten opzichte van doelstellingen. Opdat men geen kanon gebruikt om op een mug te schieten. Privacy is niet meer enkel een kwestie van af te schermen maar wordt ook een uitdaging in termen van opportuniteiten bieden. Van het juiste evenwicht tussen ondeneming en burger bewerkstelligen. Gewoonweg omdat vandaag onze maatschappij een datamaatschappij is.

Ivan Vandermeersch

Deel dit dilemma: