Moeten er nog statutairen zijn?

0

Walter Appels

Bij de lokale besturen gaan er al jaren stemmen op om de statutaire aanstelling af te schaffen. Nochtans is de vaste benoeming niet bedoeld om ambtenaren privileges of een betere rechtspositieregeling te gunnen, maar om de burger te beschermen tegen machtsmisbruik van politici en ambtenaren die hun eigen belang boven het algemeen belang kiezen, omdat de vaste benoeming rechtgeaarde ambtenaren tegen hen beschermen.


Vraag is dus: Moeten ambtenaren beschermd worden wanneer zij ervoor ijveren dat het lokale bestuur zich aan het recht én aan de democratische principes houden, nl. ervan uitgaan dat zij niet voor één politieke partij, maar voor alle politieke partijen werken? En zo ja moet dat gebeuren met een vaste benoeming (= beperkt aantal ontslagmogelijkheden en met naleving van procedures) of zijn er andere/betere middelen om het recht en het algemeen belang te beschermen?

Deel dit dilemma: