Bebouwd vs. onbebouwd

0

Vincent Van Den Broecke


De gestage bevolkingsgroei, immigratie en vergrijzing zorgen voor een enorme druk op de woningmarkt. Door het tekort aan beschikbare bouwgronden en woningen stijgen de prijzen bovendien fors. De realisatie van bijkomende en betaalbare woningen is dus één van de grootste toekomstige uitdagingen.
 
Daar tegenover staat dat Vlaanderen nu al volgebouwd is. Het weinige groen dat ons rest moet absoluut bestendigd en bij voorkeur uitgebreid worden.
 
Maar hoe doen we dat? Hoe verkleinen we onze bebouwde footprint maar vergroten we toch het woningaanbod?

Deel dit dilemma: